Най-важните 9 предимства на Reservations 2.0 Lite

1
Ефикасно и ефективно свързване на хора и информация

Reservations Lite улеснява всички дейности в туристическия бизнес, като предоставя и структурира бизнес информацията, необходима за ефикасна работа, анализира управленската информация по всяко време и от всяка точка. Актуалната информация е на разположение там, където хората работят, извършват съвместни действия и вземат решения, независимо дали на работния плот, или в уеб пространството.

2
Вземате по-бързи и по-добри решения

Качествените и разнообразни анализи, които системата предлага, ви дават ясна представа как се развива бизнеса ви. По-добрата информираност ще ви помогне във вземането на правилните решения. По всяко време може да видите какъв е темпа ви на развитие.

3
Улеснява служителите и намалява времето, необходимо за допълнителни дейности

Посредством автоматичното генериране на документи и списъци, както и използването на шаблонни резервации, системата намалява обработката на всеки клиент с до 60%. Така служителите ви могат да обърнат повече внимание на самия клиент и неговите желания, а не на необходимите формуляри. В резултат бизнеса ви създава лоялни клиенти!

4
Имате достъп до важната информация от всяка точка

Уеб базираната система ви позволява да работите от всеки компютър, свързан с интернет. Няма инсталация, което ви дава възможност да достигнете до важната информация веднага!

5
Намалява финансовите грешки

Посредством модул Финанси следите в реално време задълженията и приходите си. Управлявате касата и банковите си сметки. Следите общите разходи на бизнеса ви, както и конкретните приходи и разходи по резервации! Получавате финансовите си анализи за секунди.

6
Кратки обучения - бързи резултати

Вграденият помощен файл, както и цялостната ясна и опростена визия спомагат за бързото навлизане в същината на системата. Провеждането на еднодневно обучение на персонала може да бъде напълно достатъчно за правилната работа със системата. Новите кадри се обучават бързо и скоро навлизат в бизнес средата ви!

7
Данните ви са защитени и архивирани

Ежедневният архив, сигурната поддръжка и настройка на базите данни ви защитават от проблеми като хардуерни и човешки грешки. Бизнесът ви е защитен и е в добри ръце - вашите.

8
Всеки има достъп само до необходимото му

Правата за достъп на всеки потребител са индивидуални. Така може да давате само необходимата информация, а не всичко на всички. Тази възможност може да използвате и като мярка на развитието на всеки служител.

9
Ниски разходи за използване

Не плащате големи суми за придобиване на системата, нито за допълнителна поддръжка(тя е включена в месечния абонамент). Единственото, което може да увеличи разхода ви за системата е нарастването на броя на служителите. Т.е. цената ви се увеличава само когато печалбите и работата ви се увеличи.

Всички права запазени. 2009 г. Всички цени в сайта са без ДДС. | Антибактериални дамски чорапи от Антимико | Антибактериални мъжки чорапи от Антимико