система за туристичсеки резервации, CRM система

Гъвкави ценови параметри - може да стартирате със системата, в зависимост от броя на потребителите, които искате да има. Дори да искате само един потребител пак може да имате цялостна система за мениджмънт на работата ви! Бъдете една крачка пред другите!

ВЗЕМИ СЕГА

Услуга

Цена
Един потребител с пълни възможности за използване, поддръжка в рамките на работните дни 29.99 лв. / месец
Отстъпка 4 и повече потребителя - 10%
Отстъпка 9 и повече потребителя - 20%
Обучение с продължителност 4 работни часа 199.00 лв.
Отстъпка за предплащане на 6 месеца 6% от стойността на месечния абонамент
Отстъпка за предплащане на 12 месеца 12% от стойността на месечния абонамент
Интеграция на 1 сайт към модул запитвания 190.00 лв. / еднократно
Интеграция всеки следващ сайт към модул запитвания 50.00 лв. / еднократно

Уточнения, забележки

Може да проведете обучение на персонала си за работа със ситемата, което ще се проведе във вашия офис в избран от вас ден и час. Максимален ефект от Reservations 2.0 Lite може да получите при провеждане на едно общо обучение за всички служители. Обучението е с продължителност 5 работни часа и засяга всички основни дейности, които резервационната система предлага. Желателно е да участват всички служители, работещи с клиенти, счетоводител/и и ръководен персонал.

Интеграцията за модул запитвания се извършва към форма за запитвания/контакти. Интеграция за 1 сайт важи при еднотипност на формите за запитване. Тази интеграция въвежда клиента, изпратил формата в системата, както и създава запитване с данните, посочени в формата. Тази интеграция предотвратява загуба на запитвания при проблеми с мейл сървъра, както и спестява повторното въвеждане ръчно на клиента, заявил услуга в сайта ви. Това включва добавяне на необходимия код във вашият сайт при необходимост или указания за правилното интегриране на фирмата, поддържаща сайтовете ви.

Всички права запазени. 2009 г. Всички цени в сайта са без ДДС. | Антибактериални дамски чорапи от Антимико | Антибактериални мъжки чорапи от Антимико